Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bibliotekscentrum Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev, Utbildningar, Konferenser samt inköp i Webbshop

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och inköp i vår Webbshop sparas så länge som det krävs för administrationen. Eftersom vi tar betalt för kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bibliotekscentrum Sverige AB både inom och utanför EU/EES.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bibliotekscentrum Sverige AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@bibliotekscentrum.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bibliotekscentrum och att få uppgifter rättade och raderade.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av det senaste!